Farnell säljer Panasonic-komponenter

Farnell element14 är nu en auktoriserad distributör av komponenter från Panasonic Semiconductor.

– Vi har samarbetat med Panasonic i 14 år och nu känns det fint att utöka samarbetet, säger Mike Buffham från Premier Farnell. Till att börja med lagerför vi ett program med diskreta komponenter, LED och ASSP.

Comments are closed.