Andra vektorsignaltransceivern från NI

National Instrument har vidareutvecklat den mjukvarubaserade instrumentplattform VST (vektorsignaltransceiver) man presenterade förra hösten.

I korthet kan National Instruments VST beskrivas som ett radiomätinstrument med I/Q-gränssnitt, där en vektorsignalgenerator och en vektorsignalanalysator kombineras med programmerbar FPGA för signalbearbetning och styrning i realtid.
Med systemkonstruktionsmjukvaran NI LabVIEW kan man förvandla en vektorsignaltransceiver till ett nytt instrument eller lägga till nya funktioner.
Den nya VST-modulen NI PXIe-5645R har fått en utökad basbands-I/Q för att möjliggöra fullständigare test av RF-transceivrar.
PXIe-5645r har ett frekvensområde från 65 MHz till 6 GHz. Modulen har 24 kanaler för snabb digital I/Q.
Basbandets I/Q-gränssnitt har 16 bitars data samplade med 120 MS/s och upp till 80 MHz komplex bandbredd, konfigurerbart som differentiellt eller single-ended.
En öppen, programmerbar FPGA kan anpassas med egna funktioner. Användarna kan hämta färdiga, modifierbara program för de vanligaste tillämpningarna från http://www.ni.com/vst/ .

 

Comments are closed.