Peregrine tar plats i Globalstar kommunikationssatelliter

I de sex Globalstar–satelliter för mobil kommunikation, som cirkulerar runt jorden sedan den 6 februari, ingår PLL-(Phase Locked Loop)-frekvenssyntetiserare och förskalningskretsar (prescalers) från Peregrine Semiconductor. Deras kisel-på-isolator-teknik har den immunitet mot rymdbaserad strålning som krävs.

De lågflygande satelliterna, som byggts av Thales Alenia Space i Frankrike, sänder audio- och datakommunikation för Globalstars mobila tal- och datakunder i världen.
Peregrines PLL-krets och prescaler möjliggör kommunikation i sexton C- och S-bandtranspondrar i systemet, som ansluter slutanvändare med jordbundna kommunikationsnät via fordonsmonterad mobil utrustning, liksom fasta terminaler, såsom de som används för telefoni i glesbygden.
Kretsarna har extremt lågt fasbrus och SEE-(Single Event Effect)-immunitet—vilket möjliggörs av UltraCMOS-teknikens isolerande egenskaper—liksom låg effekt, litet format och låg vikt. UltraCMOS ger en speciellt god inneboende immunitet mot strålningsinducerad “latchup”, något som krävs i rymdtillämpningar.
SEE (Single Event Effects) är fel som orsakas av naturligt förekommande rymdbaserad strålning.
Det finns två primära typer av SEEer:
* SEU (Single Event Upsets) är icke-destruktiva och kan korrigeras.
* SEL (Single Event Latchups) är å andra sidan ofta katastrofala, vilket resulterar i permanent skada och kräver, som minst, avstängning för återhämtning.
SELer kan uppstå när en partikel med hög energi träffar en halvledarkrets och ger kortslutning mellan kraft och jord i kretsen.
RFICar tillverkade med UltraCMOS-teknik innehåller inte de bulkparasiter som återfinns i vanliga CMOS-kretsar, vilket gör att latchup är omöjligt.
Peregrines UltraCMOS-teknik är en avancerad kisel-på-isolator-baserad RF-process som utnyttjar ett syntetiskt safirsubstrat—en nära nog perfekt elektrisk isolator. Detta substrat möjliggör låg parasitisk kapacitans, hög signalisolation, utmärkt bredbandslinjäritet och inneboende SEL-immunitet. Egenskaperna gör att UltraCMOS passar bra för högt tillförlitliga tillämpningar, såsom kommersiella satelliter.

 

Comments are closed.