Volta Trucks i konkurs

Lagom till att svenska Volta Trucks skulle ta sista steget mot volymproduktion gick luften ur projektet. Batteritillverkaren Proterra fick slut på pengarna och drog med sig Volta Trucks i fallet.

Att ett företag faller så här på upploppet är i och för sig inte ovanligt. Steget från prototyper till serieproduktion är stort och Volta Trucks är på intet sätt ensamma om att ha problem. Konkurrerande företag som Lordstown, ELMS och Smith har också tvingats i konkurs.

Men få företag har väl ändå varit så ”hajpade” som Volta Trucks. Ända fram till för några veckor sedan spåddes företaget en strålande framtid och förhandsbokningarna var många. Marknaden för specialbyggda elektriska transportfordon bedömdes som mycket stor.

En del bedömare tror nu att den globala ekonomiska nedgången minskat kundernas riskaptit. Specialbyggda elfordon får stryka på foten för elversioner av mera konventionella lastfordon. Man accepterar helt enkelt lite sämre prestanda för att minska risken och kostnaderna.

Förhoppningen är att Volta Trucks skall kunna återuppstå vid ett senare tillfälle.

Comments are closed.