Vattenfall säljer brittiska vindkraftsparker

Vattenfall har tecknat avtal med RWE om försäljning av Norfolk Offshore Wind Zone med tre havsbaserade vindkraftsparker. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 963 miljoner GBP.

Norfolk-zonen består av tre vindkraftparker – Norfolk Boreas, Norfolk Vanguard West och Norfolk Vanguard East utanför Englands östkust. Detta är ett av de största havsbaserade vindkraftsprojekten i världen med en total kapacitet på 4,2 GW.

Enligt Vattenfall innebär försäljningen att framtiden för Norfolk Offshore Wind Zone säkras, samtidigt som Vattenfall kan investera i projekt som passar företaget bättre. Försäljningen innebär att de nedskrivningar och avsättningar som Vattenfall redovisade tidigare i år återförs.

Beslutet att dra sig ur vindkraftprojektet togs redan i somras efter stora kostnadsökningar.

Försäljningen inväntar nödvändiga myndighetsgodkännanden och affären förväntas slutföras under första kvartalet 2024. Tills dess kommer Vattenfall att fortsätta utveckla projekten Vanguard East och Vanguard West. Ett övergångsavtal om service är tecknat för tiden efter slutförandet, vilket säkerställer en fortsatt utbyggnad.

Comments are closed.