Hanza flyttas till Nasdaq Mid Cap

Efter flera års stark tillväxt flyttas nu kontraktstillverkaren Hanza upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment per den första handelsdagen nästa år, vilket är den 2 januari 2024.

Hanza noterades den 25 mars 2019 på Small Cap-segmentet och har sedan dess haft en mycket stark tillväxt. Vid noteringen hade Hanza en årsomsättning om 1,8 miljarder SEK. I delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 redovisade företaget en rullande 12-månaders omsättning över 4 miljarder SEK. I december i år genomförds ett förvärv som medför att Hanza når över 5 miljarder SEK pro forma-omsättning.

Bytet från Small Cap till Mid Cap sker som en följd av Nasdaqs årliga granskning av börsbolagens marknadsvärde. Mid Cap-segmentet omfattar företag med ett börsvärde på mellan 150 miljoner EUR och 1 miljard EUR.

– Flytten till Mid Cap är ytterligare ett kvitto på en fungerande affärsmodell, säger Erik Stenfors, VD på Hanza. Vi är stolta över vårt bolags starka historik och ser fram emot att fortsätta utvecklas under kommande år.

Aktierna kommer att handlas med såväl oförändrat kortnamn som ISIN-kod.

Comments are closed.