Hanza köper Orbit One

Hanza förvärvar samtliga aktier i kontraktstillverkaren Orbit One AB. Orbit One har en årsomsättning om cirka 1,1 miljard SEK med ett rörelseresultat (EBITA) om ca 70 MSEK.


Mattias Lindhe, vd för Orbit One och Erik Stenfors,vd för Hanza

Orbit One bedriver verksamhet i två produktionsanläggningar i Sverige och en i Polen och har totalt cirka 620 anställda, varav cirka 65 är ingenjörer. Bolaget har en stark position på den nordiska marknaden för kontraktstillverkning av elektronik och elektromekanik med en stabil och diversifierad kundbas. Förvärvet stärker Hanzas tillverkningskluster i Sverige och Centraleuropa, tillför kapacitet och kompetens inom elektroniktillverkning och bidrar till ökad vinst per aktie.

– Hanza är en bra och långsiktig ny ägare med styrka och förmåga att fortsätta utveckla Orbit One, säger Orbit Ones styrelseledamot och delägare Mats Johansson. Vi kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och samgåendet skapar en av Nordens mest konkurrenskraftiga kontraktstillverkare. Vidare lägger Hanza, precis som Orbit One, stor vikt vid att skapa en god företagskultur med hållbara och sunda värderingar. Det har varit en viktig faktor vid valet av ny ägare.

Köpeskillingen för aktierna beror av bokslutet för november 2023 och uppgår preliminärt till 367 MSEK. Därutöver finns en tilläggsköpeskilling baserad på bolagets utveckling under 2024, vilken maximalt kan uppgå till 91 MSEK och som endast utgår vid en resultatförbättring i jämförelse med 2023. Givet att den maximala tilläggsköpeskillingen erläggs, motsvarar den totala köpeskillingen på skuldfri basis en EV/EBIT-multipel om maximalt 7.

Förvärvet finansieras med bankkrediter. Inga finansieringsförbehåll föreligger för genomförandet av förvärvet.

Hanza kommer efter förvärvet fortsatt att vara väl under skuldsättningsmålet, som innebär att den räntebärande nettoskulden/justerad EBITDA ska uppgå till högst 2,5.
Tillträde kommer att ske efter myndighetsgodkännanden, vilket förväntas erhållas senast i början av januari 2024.

Förvärvet bedöms ha en betydande positiv påverkan på koncernens finansiella mål 2025, varför styrelsen i Hanza avser att revidera dessa inom kort.

Orbit Ones VD, Mattias Lindhe, kommer att fortsätta i Hanza-koncernen och har beslutat sig för att återinvestera 2 MSEK av den del av köpeskillingen som tillfaller honom i Hanza aktier genom förvärv i marknaden. Mattias Lindhe kommer även att ingå ett lock-up åtagande för dessa aktier under 12 månader.

– Orbit One är en respekterad kollega i branschen som positionerat sig som en av de främsta elektroniktillverkarna, säger Erik Stenfors, vd för Hanza. Det är därför med stolthet vi annonserar detta förvärv som vidareutvecklar Hanzas tillverkningskluster i Sverige och Centraleuropa på ett mycket bra sätt. Förvärvet ligger också helt i linje med vår kommunicerade strategi HANZA 2025.

Comments are closed.