Vattenfall säljer sin värmeverksamhet i Berlin

Vattenfall har slutfört den strategiska översynen av sin värmeverksamhet i Berlin och har beslutat att sälja hela fjärrvärmeverksamheten till delstaten Berlin. Ett avtal undertecknades idag av båda parter. Därutöver har delstaten oberoende av försäljningen av värmeverksamheten erbjudits option att köpa Vattenfalls aktier i GASAG AG.

För närvarande förväntas en köpeskilling baserad på aktievärdet till cirka 1,6 miljarder euro. Grunden för köpeskillingen är ett företagsvärde på strax under två miljarder euro. Vissa justeringar kommer att ske efter överlåtelsen från och med ikraftträdandedatumet 31 december 2023, men dessa kan fastställas slutgiltigt först efter att 2023 års räkenskaper har upprättats.

Vattenfalls värmeverksamhet i Berlin sysselsätter omkring 1 700 personer och levererar värme och varmvatten till cirka 1,4 miljoner bostäder. Företaget äger och driver tio storskaliga kraftvärmeverk samt 105 mindre värmekraftverk av blocktyp och ett flertal andra anläggningar. Värmenätet har en total längd på över 2 000 km.

Comments are closed.