RS köper Distrelec

RS Group köper Distrelec för 365 miljoner euro. Det är resultatet av ett avtal mellan de två företagen. Förhoppningen är att skapa en starkare distributör med bättre närvaro i hela Europa.


Simon Pryce, CEO för RS

Distrelec ger RS ett ordentligt tillskott till distributionsverksamheten. Verksamheten hos Distrelec kompletterar den hos RS och de bägge företagen passar enligt RS både strategiskt och kulturellt tillsammans.

Distrelec har ca 180 000 kunder i 19 länder och ungefär två tredjedelar av verksamheten sker via digitala kanaler. Den genomsnittliga orderstorleken är ungefär densamma som hos RS.

Med köpet räknar RS med att kunna stärka sina positioner kraftigt i viktiga delar av Europa. Omsättningen beräknas öka med ca 40 procent i Tyskland, Österrike och Schweiz och med 80 procent i Skandinavien. Också i Italien, Benelux och Östeuropa beräknas omsättningen öka kraftigt.

RS räknar med att affären relativt snabbt kommer att bli lönsam. Under 2021 hade Distrelec en omsättning på 270 miljoner euro och 34 miljoner euro i vinst (EBIT). Köpet finansieras med egna medel plus ett treårigt lån på 150 miljoner euro.

– Strategiska köp är en del av vår strategi och vi har historiskt varit bra på att identifiera, värdera och integrera, säger Simon Pryce, CEO för RS. Distrelec kompletterar RS mycket bra och vi ser stora möjligheter att addera värde på det här sättet. Vi stärker vår närvaro i Europa och vi ser starka synergieffekter i en kombination av de bägge företagen. Vi välkomnar Distrelec till RS och vi ser fram mot en kraftig tillväxt.

Comments are closed.