Elektronikmarknaden bromsar in

Efter nästan tre år av tillväxt ser nu elektronikmarknaden i Europa ut att bromsa in. Branschföreningen DMASS (European Components Distribution) såg under tredje kvartalet distributionsmarknaden för elektronik minska med 5,6 procent.

Enligt DMASS Europe ser vi nu slutet på en oväntat lång tillväxtperiod. De europeiska distributörerna av elektronikkomponenter minskade under tredje kvartalet sin försäljning med 5,6 procent till 5,15 miljarder euro. Halvledarförsäljningen minskade med måttliga 3,2 procent till 3,65 miljarder euro medan passiva komponenter och elektromekanik minskade med 11 procent till 1,5 miljarder euro.

– Med tanke på att vi haft en treårig tillväxtperiod med allokering inom nästan alla komponentkategorier är avmattningen väntad, säger Hermann Reiter, ordförande för DMASS. Lagernivåerna är nu höga och beställningarna har minskat. Helåret 2023 kommer sannolikt att sluta svagt positivt med höga vinstnivåer men 2024 blir sannolikt sämre tills vi ser en omsvängning på efterfrågesidan. På längre sikt ser det mesta positivt ut, speciellt i Europa.

På halvledarsidan är minskningen ganska liten (3,2 procent). Bara ett fåtal länder visar fortfarande en ökning (Storbritannien, Tyskland och Turkiet) medan övriga minskar. Mikroprocessorer, programmerbar logik och övrig logik ökar fortfarande medan de flesta övriga produktkategorier inom halvledarsegmentet minskar.

För kontaktdon, passiva komponenter och elektromekanik fortsatte under tredje kvartalet den nedgång som startade redan i början av året. De regionala skillnaderna är stora och Tyskland backade mest med 17 procent. Frankrike backade med bara 2,3 procent och Turkiet ökade med hela 28 procent. Bland produktgrupperna klarade sig kraftaggregat bäst medan elektromekanik och kontaktdon minskade med 9,3 procent och passiva komponenter med 14,4 procent.

Comments are closed.