Plattform för hela produktlivscykeln

Från Farnell kommer en ny plattform, NAV, Design, Build, Maintain. Den är avsedd att stödja hur utvecklare, originaltillverkare och industrikunder navigerar i varje steg av produktens livscykel, från idé till underhåll.

Under konstruktionsfasen ger plattformen tillgång till de lagerkomponenter som är nödvändiga för konstruktion och prototypframtagning. Här finns bland annat över 13 000 utvecklingssatser och utvärderingskort tillgängliga.

För att stödja byggfasen finns ett omfattande urval av elektroniska komponenter, inklusive halvledare, elektromekaniska delar, ledningar och kontakter, hårdvara och tillbehör för produktbyggnation från över 2000 tillverkare.

Underhålls- och reparationslösningarna omfattar ett brett utbud av automatiserings- och styrningssystem, produktionsmaterial och industriella tester och verktyg för att säkerställa driftseffektivitet och säkerhet

– Vårt mål är att vara den enda kontaktpunkten för alla elektroniska komponenter och lösningar som krävs under en produkts hela livscykel, säger Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing vid Farnell.

Comments are closed.