Annons

Svenska företag saknar innovationskraft

Innovation360 Group har, med hjälp av data från 5000 medelstora- och stora företag över hela världen, jämfört bolagens innovationsförmåga. Resultaten visar att Kina, följt av Italien och Spanien ligger i topp, medan Sverige placerar sig först på 19e plats.

Lägsta mängd wafers sedan 2017

Den globala försäljningen av kiselwafers sjönk 5,6 procent första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018. Det är den lägsta nivån sedan fjärde kvartalet 2017. Levererad waferarea för halvledarproduktion

Panasonics halvledare till Rohm

Rohm har köpt Panasonic Semiconductor Solutions Company från Panasonic corporation.  Överföringen av halvledarverksamheten planeras ske i oktober i år. Därefter tar Rohm över befintliga kunder.

Peter Voser blir tillförordnad VD för ABB

ABB:s styrelse och dess VD Ulrich Spiesshofer (55) har tillsammans kommit överens om att han ska träda åt sidan från sin roll, vilken han innehaft sedan 2013. Styrelseordförande Peter Voser (61), kommer att tillträda som tillförordnad VD med omedelbar verkan, detta i tillägg till hans nuvarande position. En officiell process för att identifiera en ny […]

ABB och Ericsson i samarbete för flexibla fabriker

Ericsson och ABB stärker sina långvariga relationer genom att underteckna ett samförståndsavtal (MoU) på Hannover Messe 2019, där de stärker sin gemensamma vision om framtida flexibel produktion med avancerad automatisering och trådlös kommunikation Ulrich Spiesshofer, ABB och Börje Ekholm, Ericsson

AI ökar biltillverkarnas lönsamhet

En ny studie från Capgemini Research Institute visar att bara 10 procent av de största bilföretagen världen över implementerar artificiell intelligens (AI) inom hela sin organisation. Detta medför att bolagen missar möjligheterna att öka sitt rörelseresultat med upp till 16 procent. I genomsnitt är det endast var tionde svenskt bolag inom fordonsindustrin som använder sig […]

Nedgång för halvledarproduktion under 2019

Den snabba tillväxten inom produktionsutrustning för halvledare väntas bytas till en fjortonprocentig nedgång under 2019. Men redan 2020 väntas ny rekordtillväxt. Investeringar i produktionsutrustning för halvledare

Farnell element14 blir Farnell, An Avnet Company

Från och med i dag, den 1 mars 2019, ändrar Farnell element14 sitt namn till Farnell, An Avnet Company.

RS Components säljer AVX-produkter

RS Components har ingått ett globalt distributionsavtal med AVX Corporation. Avtalet ger RS möjlighet att tillhandahålla det kompletta utbudet från AVX.

Sverige toppar tillväxten bland Europas distributörer

Största halvledardistributionen någonsin i Europa, rapporterar DMASS. I Sverige ökade halvledardistributionen mest, med hela 40 procent!