Annons

Grön bioolja från oväntat håll

Från kraftvärmeverken får vi fjärrvärme och elektricitet. Framöver kan de få en tredje uppgift: att producera bioolja som kan bli biodrivmedel eller ersätta fossil olja inom kemikalieindustrin. Enligt en ny studie från Lunds universitet har Sveriges kraftvärmeverk potential att tillsammans producera bioolja motsvarande över 20 procent av dagens energibehov i transportsektorn.

Kamerasystem för ökad fordonssäkerhet

Från IoT-företaget AddSecure kommer RoadView, ett system som bygger på en ny 4G-kamera med inbyggd telematik. Systemet är avsett för kommersiella fordon och erbjuder GPS-spårning i realtid, högupplöst video och detaljerade data om förarnas beteende.

Vätgas kräver tydliga regelverk

Vätgas har hittills mest använts inom industrin. Men nu ökar förhoppningarna på vätgas och intresset ökar även från villaägare, mindre företag, kommuner och transportsektorn. Ansvarig minister och berörda myndigheter bör snarast se till att vi har tillräckliga regelverk för säkerhet och brandskydd som är i takt med utvecklingen mot en fossilfri tillvaro.