Första YH-utbildningen i gång på Högskolan Väst

Den här terminen startade en ny yrkeshögskoleutbildning till elkrafttekniker på Högskolan Väst. Det är första gången högskolan bedriver så kallad YH-utbildning. Och studenterna är hett eftertraktade på arbetsmarknaden – jobb väntas direkt.

Norma Zakzak är en av studenterna och hon växlade spår från vård till elkraft.

– Jag trivs jättebra. Jag får göra det som jag gillar.

Hon är en av drygt 20 studenter på utbildningen som alltså startade nu i höst. Utbildningen är tvåårig och har utformats med utgångspunkt från Högskolan Västs långa erfarenhet av elkraftutbildning och samarbete med branschföretag. I samverkan med branschföreträdare har högskolan identifierat vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs i de yrkesroller utbildningen leder till.

– Att Högskolan Väst startar YH-utbildning är ett strategiskt beslut och Institutionen för ingenjörsvetenskap är först ut och har fått beviljat två stycken, säger Håkan Jensen från Högskolan Väst. Den här inom elkraft samt en inom svets.

Utbildningen har det vanliga upplägget inom YH med en hel del Lärande i arbete, LIA, ute hos företag insprängt i utbildningen. En mängd företag har visat intresse av att ta emot studenter.

– Behovet av kunnig personal inom elkraft ökar från år till år, säger Magnus Sundell från Vattenfall som varit med och arbetat fram utbildningen tillsammans med flera andra företag. Vi har gjort undersökningar som visar att vi behöver ett fåtal tusen personer framöver.

Samtliga studenter förväntas få jobb efter utbildningen.

Comments are closed.