Mitsubishi Electric köper Scibreak

Mitsubishi Electric Corporation har ingått ett avtal om aktieöverlåtelse för att helt förvärva Scibreak AB, ett Sverigebaserat företag som utvecklar likströmsbrytare (DCCB).


Noriyuki Takazawa, Group President, Energy & Industrial Systems på Mitsubishi Electric tillsammans med Scibreaks VD Tomas Modeer

De två företagen strävar efter att stärka konkurrenskraften genom att utveckla brytare för högspänd likström (HVDC) och därmed stödja den globala utbyggnaden av förnybara energikällor.

Scibreak AB grundades 2014 som ett spinoff-företag från KTH. Företaget har vunnit förtroende från flera finansiärer och bland annat mottagit omfattande finansiellt stöd och affärutvecklingsstöd i tidig fas från EIT InnoEnergy – Europas samverkansbolag inom hållbar energi.

Comments are closed.