Annons

Vad kostar ett elavbrott?

Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen för en kommun? Vad kan det leda till och vad skulle det innebära i kostnader? Helsingborgs stad har tagit Ramboll till hjälp för att räkna på de samhällsekonomiska konsekvenserna av större elavbrott. Read more »

Intel investerar i Taiwan

Intel ökar sin närvaro i Taiwan. Det handlar både om att förbättra kontakten med de stora PC-tillverkarna och att säkra försörjningen av halvledare och halvledarteknik.

Read more »

Kompakt 75 W AC/DC-modul

Från XP Power kommer ett nytt sortiment av AC/DC-strömförsörjningar med låg profil i half-brick-format och med passiv kylning.

Read more »

Explosion av it-attacker

IT-säkerhetsleverantören Palo Alto Networks visar i en ny rapport att det finns ett tydligt samband mellan att företagen ökat investeringarna i molninfrastruktur och en explosionsartad ökning av cyberattacker mot denna infrastruktur.

Read more »

21 miljoner för informationssäkerhet

Bättre kunskaper om informationssäkerhet kan öka konkurrenskraften hos svenska företag. KK-stiftelsen finansierar nu ett projekt vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som ska ta fram kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma, med syftet att hantera de stora utmaningar på området som företag och organisationer står inför.

Read more »

S.E.E. blir Elektronik Stockholm

Easyfairs och Svensk Elektronik lanserar mötesplatsen Elektronik i Stockholm den 6 – 7 april 2022 på Kistamässan. Det innebär i praktiken slutet för S.E.E. och början på något nytt för Svensk Elektronik.

Read more »

Datorkort för flygtillämpningar

Från Abaco kommer två kort avsedda för flygtillämpningar, VPX-kortet SBC314C och XMC-kortet RAR15XC.

Read more »

Avancerad bildstabilisering i mellanpristelefoner

Uppsalaföretaget Imint integrerar sitt välkända Vidhance-system i Motorolas nya g100-telefon. Tanken är att de flesta mellanpristelefonerna i moto g-serien skall utrustas med Imints bildstabilisering och en rad andra funktioner.

Read more »

Fortsatta tester vid IRF SpaceLab i Kiruna

Testtjänster genomförs kontinuerligt vid IRF SpaceLab i vinter trots pandemin. Nyligen utfördes höghöjdstester för en svensk industrikund parallellt med IRF: s pågående interna testkampanjer (termiskt vakuum och detektortestning till rymdprojektet JUICE, JUpiter ICy moons Explorer.


Bilden visar den termiska vacuumkammaren i IRF SpaceLabvoch IRF:s forskningsingenjör Atakan Sirin. Foto: Philipp Wittmann, IRF

Read more »

Varannan kontorsarbetare kan tänka sig att flytta

Fler än hälften av svenska kontorsarbetare kan tänka sig att flytta om de kan fortsätta arbeta på distans. Fördelar med distansarbete som flexibilitet och bättre balans mellan arbetsliv och fritid är två av huvudorsakerna till att så många är villiga att flytta. Ytterligare en viktig orsak är att många arbetar mer effektivt hemifrån. Detta visar en undersökning av OnePoll, som gjorts på uppdrag av molntjänstbolaget Citrix.

Read more »