Annons

Öka produktiviteten på lagret

Efter 25 år i branschen delar JLT Mobile Computers med sig av sin expertis i att använda teknologi för att optimera verksamheter. Den första guiden i serien handlar om ökad produktivitet i en lagerverksamhet.

Read more »

Minsta styrkretsarna för pekskärmar i fordon

Fordonstillverkare implementerar nu fler pekskärmar utöver den centrala “infotainment”-skärmen (CID) för att hjälpa till att förbättra och underlätta bilkörningen. För att stödja sådana sekundära skärmar med avancerade funktioner utökar Microchip företagets maXTouch-portfölj med MXT288UD, industrins minsta styrkretsar för pekskärmar i fordon.

Read more »

Forskningsprojekt skall stärka Sverige i kris

Försvarshögskolan får 14 miljoner av KK-stiftelsen för ett forskningsprojekt som syftar till att stärka Sverige i händelse av krig eller kris.

Read more »

Gratis kurser inom AI för permitterad personal

För att möta effekterna av coronapandemin satsar regeringen totalt 160 miljoner på korta kurser och det livslånga lärandet. En viktig del i satsningen är de AI-kurser för yrkesverksamma som Örebro universitet nu kan erbjuda personal som drabbats av coronakrisen.

Read more »

Optokopplare för 2,2 V

Från Toshiba kommer två snabba optokopplare som kan arbeta med spänningar ner till 2,2 V.

Read more »

Tänk på elsäkerheten när det åskar

Nu pågår värmeböljor över hela landet och efter det uppstår ofta lokala åskväder. En del orsakar bränder i naturen men också skador i bostäder och på elprodukter. Det finns alltid anledning att tänka på hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.


Foto: Mostphotos

Read more »

Minska riskerna för WiFi-problem

Hur ofta blir du hindrad att följa favoritserien eller fotbollsmatchen för att ditt WiFi fungerar dåligt? Många av oss kan nog känna igen oss i detta, men en ny avhandling vid Mittuniversitetet kan bidra till att minska risken för detta i framtiden.


Foto: Syda Productions, Mostphotos.

Read more »

E-bok om AIoT

Farnell ger ut ny e-bok: ”The era of AIoT: Context, Capabilities and Future of AIoT”(AIoT-epoken, kontext, förmågor och AIoT:s framtid)

Read more »

Hundratals fler andningsskydd varje dag tack vare ny robot

Produktionen går tio gånger snabbare – samtidigt som kvaliteten har ökat. Med en ny ABB-robot är företaget Tiki Safety rustat att möta en rekordstor efterfrågan på andningsskydd från sjukvården.

Read more »

Utsläpp från industrin blir plast

Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft – eller snarare av koldioxid. Plasten i dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp av en avgasreningsteknik som nu utvecklas vid Lunds universitet.

Read more »