Virtuellt utbildningsverktyg för ökad personsäkerhet i industrin

Från Åkerströms Björbo kommer ett innovativt utbildningsverktyg som hjälper industrin att förbättra personsäkerheten vid tunga lyft.

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem med avancerad VR-teknik kan operatörerna träna på kritiska moment som precisionskörning, hantering av lastsvängning och säkra rörelser kring hängande last. Simulatorn inkluderar flera träningsmoduler som avslutas med ett slutprov, där deltagarens prestationer och misstag sammanställs.

– Med vår VR-utbildning kan operatörer utföra riskfyllda manövrar i en trygg, visuell värld som är utformad för att vara autentisk och engagerande, vilket optimerar inlärningsförmågan hos deltagarna, säger Magnus Kenger, affärsutvecklare på Åkerströms. Vi kan även ge övrig personal på arbetsplatsen en chans att uppleva kranoperatörens arbete, vilket förbättrar den allmänna förståelsen och stärker säkerheten ytterligare.

Simulatorn kan användas både vid introduktionsutbildning och repetitionsutbildning av kranoperatörer. Träningsintervallen kan optimeras och resultaten dokumenteras, vilket ger arbetsgivaren ett pålitligt underlag för att förlänga operatörens körtillstånd.

Intervjuer med representanter från industrin avslöjar att många komplexa och farliga arbetsmoment kräver omfattande träning. Genom att öva dessa uppgifter i en säker, digital miljö skapas en tryggare arbetsmiljö och reducerade kostnader tack vare ökad effektivitet och minskade skador.

Comments are closed.