Gräsklippare med satellitnavigering och centimeterprecision

Robotgräsklippare baserade på satellitnavigering kräver betydligt noggrannare navigering än vad tekniken tidigare kunde klara. Men med sina nya GNSS-moduler lyckas nu u-blox vinna projekt hos en rad tillverkare. Förhoppningen är att den här tekniken kommer att finnas i en tredjedel av de nya robotklipparna om bara några år.

Dagens robotgräsklippare baseras på en teknik med nedgrävda ledningar för att begränsa klippområdet och en slumpmässig klippning inom området. För att ändra klippområdet måste nya ledningar grävas ner.

Målet har länge varit att i stället utrusta klipparna med en tillräckligt noggrann satellitnavigering. Det skulle innebära både en enkel ändring av klippområdet, ett mera ”normalt” klippmönster och betydligt lägre energiförbrukning.

Idag är det här möjligt. Framför allt innebär RTK-teknik (real-time kinematic) att precisionen gått att förbättra ner till centimeternivå. Enligt u-blox öppnar det upp en marknad värd uppåt 100 miljoner dollar.

Enligt en undersökning från 2023 kommer redan i år 2,6 miljoner robotklippare att säljas. Marknaden beräknas växa med över 18 procent per år. u-blox räknar med att en tredjedel av robotklipparna kommer att ha satellitnavigering redan om några år. Även många andra typer av apparater kommer att använda samma typ av precisionsnavigering.

– Möjligheten att nå centimeterprecision öppnar upp många marknader, säger Stephan Zizala, vd för u-blox. Jag är övertygad om att vi kommer att se en snabbt utökad användning av den här typen av precisionsnavigering i många olika produkter.

Comments are closed.