Ytterligare 22 miljoner till ukrainska forskare

SSF var först ut med bidrag till ukrainska forskare som tagit sin tillflykt till Sverige. Det var i mars 2022 – nu, två år senare, har forskarna haft möjlighet att söka förlängda bidrag.

28 ukrainska forskare, som efter krigets utbrott tagit sin tillflykt till Sverige, forskar nu vid 12 svenska lärosäten med hjälp av SSF:s bidrag, nära 41 miljoner kronor tilldelades.

I SSF:s nya utlysning, riktad till samma forskare, har nu 24 nya bidrag beviljats efter den vetenskapliga granskningen. Därmed kommer ytterligare 22 miljoner kronor att delas ut med start under 2024, det vill säga, ett totalt stöd på drygt 63 miljoner kronor under åren 2022–2025.

Projekten handlar bland annat om att skapa förnybara bränslen från solljus, vatten och CO2, om att utveckla diagnostiska analysmetoder för att tidigt hitta svampangrepp på svensk tallskog, och att rena vatten från PFAS med hjälp av hydrogel skapad av skogsråvaran lignin.

Comments are closed.