Annons

Etronix distributör för Ridgetop Group

Ridgetop Group, som specialiserar sig på teknik för prognostisering, övervakning och självtest av elektroniska system, blir nu lättillgängligt i Norden och Estland.

FPGA för Arduino

Arrow Electronics kommer att marknadsföra de FPGA-baserade lösningarna från Alorium Technology, däribland det FPGA-baserade Arduino-kortet Snō.

Tre nya Puls/Arbitrary/Funktionsgeneratorer

Från Siglent kommer tre nya Puls/Arbitrary/Funktionsgeneratorer. Gemensamt för de tre nya i SDG6000-serien är 2 kanaler, 2,4 GS/s samplingshastighet och 16 bit upplösning.

ABB:s ”flash charging”-teknik går live

ABB:s ”flash charging”-teknik med batterier som laddas på 20-sekunder var ett hett ämne när två elektriska ledbussar, världens första i sitt slag, togs i drift på busslinje 23 i Genève, Schweiz.

Klass AB-förstärkare med låg energiförbrukning

Från Toshiba kommer en fyrkanalig klass AB-förstärkarkrets med bra ljudkvalitet och energiförbrukning i klass med klass D-förstärkare. Förstärkaren är avsedd för fordon.

500 W strömförsörjning för medicin och industri

Från XP Power kommer GCU500-serien av små 500 W AC-DC-aggregat De ruggade enheterna passar att monteras i 1U-system där hög tillförlitlighet krävs.

Oro kring säkerheten håller tillbaka satsningar på IoT

På uppdrag av Wi-SUN Alliance har VansonBourne gjort en marknadsundersökning om attityder till IoT bland IT-beslutsfattare. I rapporten framgår det att säkerhetshot ses som det enskilt största hindret till satsningar inom IoT. Phil Beecher, CEO för Wi-SUN Alliance

Förövningar inför färd mot Jupiter

År 2022 planeras uppskjutningen av JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Från den skall man studera de isiga månarna runt Jupiter. Rymdfarkostens radarantenner testas nu i flygburen utrustning. (Foto: Airbus)

Korta laserpulser ger lågresistiv source/drain-kontakt

På årets Electron Devices Meeting (IEDM) rapporterar forskningsorganisationen Imec ultralåg kontaktrestans mot source/drain. Höggradigt Ga-dopade Ge-rika source/ drainkontakter har visat sig vara en lovande väg att gå för att undertrycka parasitiskresistanser i source/drain hos avancerad pMOS.

512 Gbyte för mobiltelefon

Samsung har börjat massproducera marknadens första 512 Gbyte stora eUFD-lösning för mobiltelefoner. Den lilla komponenten består av åtta stackade chip med vardera 64 lager.