Qlik köper Mozaic Data

Dataanalysföretaget Qlik förvärvar Mozaic Data (Mozaic), ett AI-drivet bolag för datahanteringsteknik. Förvärvet innebär förenklad datahantering för företag, med fokus på ett dataproduktorienterat tillvägagångssätt för bättre datakvalitet- och styrning.

– Företag försöker i allt högre grad skapa domäncentrerade dataprodukter som går utöver dataintegration- och kvalitet, säger Stewart Bond, Vice President, Data Intelligence and Integration Software på IDC.

Mozaics grundare Sharad Kumar blir regional chef för dataintegration- och kvalitet på Qlik.

Comments are closed.