ADI stärker TSMC-samarbete i Japan

Analog Devices, ADI, har skrivit avtal med TSMC om långsiktig tillverkningskapacitet i företagets japanska dotterbolag, JASM. Fokus ligger på teknologier från 40 nm och nedåt.

Samarbetet förstärker ADIs 30-åriga samarbete med TSMC och ger bättre kapacitet och säkerhet åt ADIs internationella hybridnätverk för halvledartillverkning.

– Vårt världsomspännande nätverk av tillverkare är viktigt för våra kunder, säger Vivek Jain, Executive Vice President of Global Operations & Technology hos ADI. Tillsammans med TSMC får vi ännu säkrare leveranser och kan svara snabbare på kundkrav och ändrade marknadssituationer.

Comments are closed.