Annons

Fiber Access förvärvar PacketFront Network

PacketFront Network Products AB, som tillverkar accessutrustning för fiberbaserade bredbandsnät och tidigare del av PacketFront Group, har den 26 oktober förvärvats av Fiber Access Holding AB.

Vinnova satsar 61 miljoner i 58 projekt

Målet med den statliga myndigheten Vinnovas finansiering i programmet Forska&Väx är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling och därmed kunna bidra till svensk tillväxt.

Allied Telesis meddelar om Sverigeturné

Den 6:e november kommer Allied Telesis starta en Sverigeturné tillsammans med Clavister, Riverbed, McAFee och distributören Arrow ECS som handlar om nätsäkerhet.

Lundaforskare knäcker svårknäckt halvledarnöt

I senaste numret av Nature Nanotechnology visar lundaforskare hur man nu kan mäta en halvledares elektroniska egenskaper ända ner på nanometernivå.

Aqeri för order från försvarsföretag i USA

Aqeri, som producerar datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har tecknat en order på 5 miljoner kronor inom ramen för ett första potentiellt seriekontrakt på 24 miljoner kronor från ett ledande amerikanskt försvarsföretag.

Genombrott för IBM:s kolnanoteknik

Forskare vid IBM Labs meddelar att de har utvecklat ett nytt sätt för tillverkning av kolnanorör som uppges öppna vägen för kommersiell tillverkning av dramatiskt mindre, snabbare och mer kraftfulla datorchips. För första gången har mer än tiotusen transistorer tillverkade av nanometerstora kolrör testats i ett enda chip, tillverkad i vanliga halvledarprocesser.  

Ingår nytt strategiskt partnerskap

SimCOM Wireless Solutions och halvledardistributören EBV Elektronik planerar att bli en drivande kraft i maskin-till-maskin-världen.

Sensys får order värd 2,7 miljoner

Sensys Traffic AB har fått en order värd 2,7 miljoner kronor från svenska Trafikverket för övervakning av tågens strömtagare (pantographs).

Förtydligar bredbandssatsning

I förra veckan meddelade Tillväxtverket att ansökningar om EU-stöd till bredbandsinvesteringar läggs på is. Det stöd som avses fördelas inom ramen för strukturfondsprogrammen och uppges inte vara kopplat till det stöd om sammanlagt 1,1 miljarder kronor som regeringen har föreslagit riksdagen för perioden 2012-14.

TI lanserar ny HEAT utvärderingsmodul

Texas Instruments (TI) HEAT (Harsh Environment Acquisition Terminal) utvärderingsmodul (EVM) uppges av företaget vara världens första för datainsamling vid höga temperaturer och är konstruerad för att klara av upp till 200 °C under 200 timmar.