Allied Telesis meddelar om Sverigeturné

Den 6:e november kommer Allied Telesis starta en Sverigeturné tillsammans med Clavister, Riverbed, McAFee och distributören Arrow ECS som handlar om nätsäkerhet.

Åtta städer i Sverige – från Luleå i norr till Malmö i söder – ska besökas. Alla tjänster i nätet kräver en fungerande nätverksinfrastruktur. Detta gäller molntjänster, client-server-tjänster, kameraövervakning, telefoni, larmsystem, kassasystem, video- och TV-tjänster med mera.

Fungerande nät är dock inte per automatik säkra nät, vilket ofta förbises vid design av nätlösningar och vid val av nätverksprodukter. Många tror att de har en säker lösning, men där det har visat sig att man i själva verket har missat ett flertal kritiska punkter, skriver Allied Telesis i ett pressmeddelande.

De områden som ska belysas i seminarieserien är:

  • Finns det en eller flera kritiska punkter i nätverket?
  • Hur skapas ett säkert distribuerat nätverk i en virtualiserad miljö?
  • Vilka tekniker och metoder kan användas för att skapa 99,999 procent upptid?
  • Hur gör man när nätverket behöver växa?
  • Kan man skydda sig mot den mänskliga faktorn?

Comments are closed.