Förtydligar bredbandssatsning

I förra veckan meddelade Tillväxtverket att ansökningar om EU-stöd till bredbandsinvesteringar läggs på is. Det stöd som avses fördelas inom ramen för strukturfondsprogrammen och uppges inte vara kopplat till det stöd om sammanlagt 1,1 miljarder kronor som regeringen har föreslagit riksdagen för perioden 2012-14.

Regeringens ”bredbandsmiljard” ska fördelas dels via PTS (Post- och telestyrelsen) och dels via landsbygdsprogrammet och uppges inte påverkas av förra veckans besked från Tillväxtverket.

När det gäller bredbandsstödet inom strukturfondsprogrammen meddelar regeringskansliet att man under en längre period haft en dialog med EU-kommissionen för att få den nya förordningen godkänd – en process som har dragit ut på tiden. Regeringens näringsdepartement meddelar att de kommer att i möjligaste mån försöka snabba på den här processen.

För att kunna bevilja stöd till bredbandsprojekt inom ramen för strukturfondsprogrammen behöver Tillväxtverket en förordning som ska godkännas av EU-kommissionen. Förordningen ska baseras på EU-kommissionens riktlinjer gällande tillämpning av reglerna för statligt stöd vid utbyggnad av bredband. Kommissionen håller för närvarande på att revidera riktlinjerna som preliminärt ska träda ikraft efter årsskiftet, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.