Zaptec får patent på laddningsteknik

Zaptecs patentansökan för fasbalansering har beviljats och tekniken för laddning är skyddad. Tekniken möjliggör en mer kostnadseffektiv drift av stora anläggningar som laddar flera elbilar samtidigt med bättre utnyttjande av elen och snabbare laddningshastighet.

Dynamisk fasbalansering innebär att alla tre faser som leder elen utnyttjas. Om en fas är upptagen eller överbelastad växlar laddningssystemet över till en annan fas och utnyttjar strömmen bättre där. Man kan jämföra det med en motorväg som har tre filer. Om det blir köbildning på ena filen så kan man skifta bilarna till de andra filerna.

Patentet har utfärdats av Europeiska patentverket och är giltigt i alla europeiska länder. Patentet har också godkänts i Kina och Japan.

– Detta är en viktig konkurrensfördel för oss i Europa och visar på kvalitet med en teknik och ett patent som gör Zaptec ledande inom smart laddning för laddstationer, säger Axel Philipson, vd för Zaptec Sverige. Det bästa i sammanhanget är att vi utan hinder kan bidra till att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon, även i områden där det inte finns så mycket elkapacitet att tillgå.

Med den patenterade tekniken utnyttjas all tillgänglig el i byggnaden. Det innebär att elen används mer effektivt. Allt detta innebär att man kan undvika att uppgradera sin säkring eller öka elkapaciteten i byggnaden.

Comments are closed.