Strålningstoleranta PHY-kretsar för Gigabit Ethernet

Rymdindustrin byter anslutningsgränssnitt från traditionella dedikerade nätverk till Ethernet-lösningar. Microchip ökar nu portföljen av strålningstoleranta Ethernet PHY-kretsar med VSC8574RT PHY, för SGMI-(Serial Gigabit Media Independent)- och QSGMI-(Quad Serial Gigabit Media Independent)-gränssnitt.

Rymdtillämpningar fungerar i miljöer som kräver förbättrad teknik för att motstå extrema temperaturer och elektromagnetisk strålning. Sådan strålning försämrar rymdbaserade system och stör deras funktion. VSC8574RT Ethernet PHY bygger på Microchips COTS-(Commercial-Off-The-Shelf)-baserade krets, vilket gör det möjligt för kunder att börja utveckla tillämpningar med COTS-versionen och sedan byta till en RT-krets i slutkonstruktionen.

VSC8574RT PHY är kompatibel med gränssnitt i både koppar och fiber, vilket möjliggör nya tillämpningar. Även om dagens konstruktioner främst utnyttjar koppar är fibergränssnitten på frammarsch i framtida rymdtillämpningar eftersom industrin kräver datahastigheter på över 1 Gigabit.

VSC8574RT PHY är utrustad med fyra portar för att stödja 10, 100 och 1000BASE-T Ethernet-anslutningar. VSC8574RT PHY-kretsen har funktioner som SyncE (Synchronous Ethernet) och IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol) för timing och synkronisering av nätverk i tillämpningar som kräver mycket exakt timing.

– De avancerade tidsfunktionerna hos VSC8574RT PHY ger våra kunder en anslutningslösning för deterministiska realtidstillämpningar, säger Bob Vampola, vice president för Microchips affärsenhet för flyg-, rymd- och försvarsprodukter. Det är stor efterfrågan på Ethernet-lösningar för rymdtillämpningar och våra COTS-till-RT-kretsar erbjuder ökade möjligheter med multiports-, SGMI- och fibergränssnitt.

VSC8574RT-specifikationerna inkluderar immunitet mot enstaka händelser över 78 MeV.cm²/mg och total joniserande dos testad upp till 100 krad. Lösningen tillgodoser ett brett spektrum av tillämpningar på både låg höjd (Low-Earth Orbit, LEO) och i yttre rymden.

Microchips familj av COTS-baserade PHY-kretsar för Gigabit Ethernet inkluderar nu VSC8574RT, VSC8541RT och VSC8540RT.

VSC8574RT stöds av utvärderingskortet VSC8574-EV, som möjliggör för användare att utvärdera kretsen i flera konfigurationer och erbjuder en mängd andra funktioner.

Comments are closed.