XP Power köper i Shanghai

XP Power fullbordar köpet av en fabrik i Shanghai och bygger ut produktionsanläggningen till 8000 m2.
XP Power har nu för 2,5 miljoner USD köpt återstående 50 procent av aktierna i fabriken, Fortron XP Power. Därmed får man full kontroll och ägarskap av den 2400 m2 stora fabriken som etablerades tillsammans med Fortron 2006.
Dessutom kommer en redan påbörjad utbyggnaden att ge ytterligare 5600 m2 produktions- och administrationsyta. Den utökade produktionskapaciteten kommer att inkludera en snabb-lina. I den kan prefabricerade aggregat slutföras och
levererans sker till kund på 4 till 6 veckor efter mottagen order.
Allt fler kunder väljer modifierade standardaggregat och snabb-linan ger dem snabb tillgång av aggregat så att deras egna prototyp och systemtester kan genomföras tidigt.

Comments are closed.