Mentor rapporterar

Mentor Graphics ökade sin försäljning med åtta procent under 2007 efter ett bra fjärde kvartal, men ser nedgång i första kvartalet med elva procent

 Omsättningen för 2007 var 879,7 miljoner dollar och vinsten blev 28,8 miljoner jämfört med 27,2 miljoner för 2006. Fjärde kvartalet var starkt med 284,8 miljoner i omsättning, en uppgång på fjorton procent. För första kvartalet ses en nedgång med elva procent med förväntad förlust. Nedgången är delvis säsongsberoende men är större än förväntad. För året ser man en tillväxt

Mentor arbetar med olika besparingsprogram bland annat genom att stänga sin Intellectual Property Division. Verksamheten ser också in på nya marknader och då speciellt bilindustrin där försäljning ökade med 25 procent under fjärde kvartalet. Även försäljning mot halvledarindustrin visar goda resultat

Comments are closed.