Årets Hedersdoktorer

Hedersdoktorer på Chalmers 2008 blir Ingrid Skogsmo, Kathleen M Eisenhart, Bruno Scrosati och Mateo Valero. De är verksamma inom trafiksäkerhet, innovation och entreprenörskap, nya material för batterier och bränsleceller samt IT-område

 

. Hedersdoktoratet delas ut vid promotionen varje år, som 2008 hålls den 10 maj.

Ingrid Skogsmo är chef för strategiavdelningen vid AB Volvo. Mellan 2003 och 2008 var hon chef för Volvo Cars Safety Center.

Motivering
Ingrid Skogsmo promoveras till hedersdoktor för sina framstående insatser att driva bilsäkerhetsutveckling inom svensk industri till den absoluta frontlinjen. Genom hennes verksamhet har en mycket snabb och effektiv utveckling kunnat ske inom ett synnerligen konkurrensutsatt område.

Ingrid Skogsmos djupa tekniska kompetens samt förmågan att skapa och driva forskningsbaserade interdisciplinära utvecklingsprojekt har haft stor betydelse i arbetet med att minska olyckor och mänskligt lidande i trafiken.

Ingrid Skogsmo har genom åren haft omfattande inflytande på Chalmers forskning och utbildning inom trafiksäkerhetsområdet, främst krocksäkerhet. Hon har också stor del i bildandet av Chalmers kompetenscentrum inom fordons- och trafiksäkerhet – SAFER.

Kathleen M. Eisenhardt är professor i strategi och organisation vid Stanford University, USA.

Motivering
Kathleen M. Eisenhardt promoveras till hedersdoktor för sin framstående forskning inom företagsstrategi, innovation och entreprenörskap. Hennes insatser för utvecklingen av fallstudier som kvalitativ forskningsmetod har inspirerat forskare långt utanför den egna disciplinen.

Kathleen M. Eisenhardts forskning har fokus på strategi och organisation i teknikbaserade företag som är verksamma på marknader under snabb utveckling samt studier av företagsförvärv och entreprenöriellt företagande. Hon har under flera år haft utbyte med forskare vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers och har deltagit som uppskattad föreläsare och i utbildningar för företagsledare. Kathleen M. Eisenhardt har även spelat en viktig roll för att skapa kontakter mellan forskare vid Chalmers och Stanford.

Bruno Scrosati är professor i elektrokemi vid Universita di Roma – La Sapienza i Italien.

Motivering
Bruno Scrosati promoveras till hedersdoktor för sin forskning kring nya material för batterier och bränsleceller. Han är en av pionjärerna bakom uppladdningsbara Litium-batterier, en teknologi som ligger till grund för alla batterier i dagens bärbara datorer och mobiltelefoner. Hans forskning idag har fokus på hur nanoteknologi kan påverka materialegenskaperna som kan utveckla Litium-batterier och bränsleceller för tillämpningar inom fordonsindustrin.

För Chalmers har Bruno Scrosati varit en viktig inspirationskälla, dels genom sin forskning, dels genom sitt engagemang och sin personlighet. Han har bidragit till att bygga upp högskolans starka forskning inom området hållbar utveckling. Bruno Scrosati har också varit delaktig i att utforma Stena Metalls satsning på Industriell materialåtervinning vid Chalmers.

Mateo Valero är professor på Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC) i Barcelona sedan 1983. Han leder även Barcelona Supercomputing Center – ett nationellt center för vetenskapliga beräkningar.

Motivering
Professor Mateo Valero promoveras till hedersdoktor för sina stora insatser inom området datorarkitektur – läran om att konstruera datorer för att utföra beräkningar på ett så snabbt sätt som möjligt inom tekniska och ekonomiska ramar.

Förutom Barcelona Supercomputing Center, har Mateo Valero byggt upp Institutionen för datorarkitektur vid UPC. Den är nu ett attraktivt nav som samlar världsledande forskare och flera storföretag i databranschen, som har etablerat forskningsavdelningar i en teknikpark i anslutning till universitetet.

Professor Valeros betydelse för Chalmers är påtaglig. Han har gett Data- och informationsteknik kraft att bygga en slagkraftig verksamhet inom datorarkitektur. Han är också rådgivare för det nystartade projektet ChaParall på Chalmers, som möter kraven från framtidens informationssamhälle med nytänkande sätt att konstruera datorer och programvara. Där är Mateo Valeros erfarenheter av att bygga stora tvärvetenskapliga projekt mycket värdefulla.


Comments are closed.