Webbplats för konstruktioner i tuffa miljöer

Elektronikdistributören Mouser Electronics meddelar att de öppnat en tekniksite på Mouser.com som avser ge stöd vid konstruktioner med elektronik i tuffa miljöer där lösningarna måste uppfylla mycket stränga driftskrav.

Medan elektroniska komponenter främst är avsedda för stabila och kontrollerade miljöer kan verkligheten ställa tuffare krav med avseende på skydd mot damm, vatten och till med frätande miljöer. Höga temperaturförhållanden, till exempel för utrustning som används för borrning efter gas och olja där temperaturer på uppemot 200° C inte är ovanliga, , kan till och med överträffa smältpunkten för några olika lod.

Förutom temperaturförhållanden omfattar Mousers nya webbplats också andra områden såsom IP-koder (IEC 60529) och inneslutningar (NEMA 250). Dessa klassificeringar anger olika typer och grader av skydd för elektrisk utrustning – det vill säga höljen och inneslutningar – mot vatten, damm, frätande ämnen, med mera. Dessutom ska det även finnas ytterligare stöd i form av djuplodande industriartiklar, ”white papers” och ett bibliotek med tekniska resurser, enligt ett pressmeddelande. Länk till Mouser Elecronics Harsh Environments.

Comments are closed.