Nationell satsning på ICT-företag

Elva företag med hög tillväxtpotential inom ICT-sektorn har valts ut för att delta i det nya nationella företagsutvecklingsprogrammet ”Born Global”. Syftet med programmet är att öka företagens chanser att växa snabbt och nå en bra lönsamhet.

Bakom satsningen står Innovationsbron, tillsammans med Center for Business Innovation (CBI) vid Chalmers.

Born Global startar den 28 augusti och pågår under ett år. De utvalda tillväxtföretagen erbjuds stöd från ledande svenska och internationella experter, entreprenörer och coacher med lång erfarenhet av företagsutveckling inom ICT-området. Innovationsbron, som tillsammans med CBI är initiativtagare, har tidigare investerat i flera av de elva företag som deltar i programmet, enligt ett pressmeddelande.

De utvalda företagen är:
Help-IT AB, www.help-it.se
Proj Tools AB, www.projtools.se
ContentMap AB, www.contentmap.se
Percepio AB, www.percepio.se
daLockr AB, www.dalockr.com
Yooba AB, www.yooba.se
Roadroid AB, www.qtex.se
Hawc International AB,  www.hawc.biz
Paperton AB, www.paperton.com
Detecify / Young and Skilled, www.youngskilled.com
Emues Group AB, www.emues.com

Comments are closed.