Hushållsrobotarna är snart här

Hushållsrobotarna uppges snart vara här. Dock kanske inte precis som i tv-serien ”Äkta människor”, men ändå. Ett tecken är förslaget från Kina att det behövs en internationell standard för provning av hushållsrobotar, och som lämnats in till standardiseringsorganisationen IEC.

 

Tanken är att inom IEC, känt för internationella standarder inom el och elektronik, komma överens om gemensamma metoder för att mäta och beskriva sådana egenskaper som kan vara gemensamma för robotar för olika uppgifter inom hem och hushåll. I förslaget nämns bland annat förmågan att bromsa in och stanna på en bestämd plats, att ta sig över trösklar, undvika hinder och att planera färdväg.

Tanken är att standarden ska kunna användas vid jämförande provning mellan olika hushållsrobotar, på samma sätt som andra IEC-standarder sedan tidigare till exempel används för att testa och jämföra olika tvättmaskiner eller mikrovågsugnar. Idén att ha internationella standarder för provning av hushållsapparater är faktiskt svensk, den lanserades av Hemmens forskningsinstitut och SEK i slutet av femtiotalet och svenska tillverkare deltar fortfarande i arbetet genom att vara med i motsvarande kommitté inom SEK Svensk Elstandard.

Förslaget, som har beteckningen 59/587/NP, kan fram till röstningsdatum 2012-09-28 beställas från SEK. Mer information finns via den här länken . Här finns också en lista med alla aktuella förslag till nya projekt inom IEC.

Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 59, Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater, kan man delta i och påverka arbetet med att ta fram standarden. Ett liknande projekt pågår inom ISO, men med inriktning mot säkerhetsfrågor och omfattande även särskilda robotar för personlig assistans för svaga eller handikappade, enligt ett pressmeddelande från SEK Svensk Elstandard.

Comments are closed.