VoIP i mobiltelefonen kan ge intäkter

In-Stat ser nya möjligheter för mobiloperatörerna att tjäna pengar på IP-telefoni: År 2013 väntas mobila VoIP-applikationer generera intäkter på 32,2 miljarder dollar. Uppgifterna kommer från rapporten  “Mobile VoIP—Transforming the Future of Wireless Voice” (#IN0904428MCM).

Hittills har operatörerna mest sett VoIP som ett hot eftersom deras intäkter till övervägande delen kommer från taltrafik. In-Stat beskriver i en ny rapport (http://email.in-stat.com/cgi-bin4/DM/y/hBT470HWCq80K560DHgc0E6) möjligheter att få in pengar från en rad applikationer. Det handlar år 2013 om 32,2 miljoner dollar från över 278 miljoner registrerade användare i världen.
I en av applikationerna bildar mobilt VoIP ett gemensamt gränssnitt för sociala nätverk. I en annan använder MVNOer (mobile virtual network operators) och 3G-operatörer utan egna nät mobilt VoIP för att kostnadseffektivt lägga till tal till dataerbjudanden. I ytterligare ett scenarioanvänder några operatörer en form av mobilt VoIP, kallat UMA (Unlicensed Mobile Access), för att ge bättre inomhustäckning och för att avlasta makronät.
Senaste resultat från undersökningar av In-Stat anger:
* Mobilt VoIP väntas tidigt influera LTE-operatörer på ett sätt som potentiellt kan gynna IMS (IP Multimedia Subsystem).
* Största omsättningen inom mobilt VoIP finns idag inom EMEA, men Asien och Stilla havsområdet kommer att vara den största marknaden 2013.
* Under 2013 väntas 400 miljoner dubbelmods mobiltelefoner (för tal och data) att levereras.
* Intäkterna från mobilt VoIP väntas komma från mobila VoIP-tänster, 3G-baserad VoIP eller VoIP via WiMAX.

 

Comments are closed.