Virtualisering i RTOS

Wind River introducerar nu en virtualiseringsprofil i realtidsoperativsystemet VxWorks. Det innebär att också små system för IoT kan partitioneras till flera säkra och separata delar.

Virtualiseringsprofilen baseras på en ny realtids typ 1-hypervisor som integrerats i realtidsoperativsystemets kärna. På det sättet kan flera helt separata uppgifter samlas på en enda processor. Eftersom virtaliseringsdelen inte är låst till ett enda operativsystem är det också möjligt att köra kombinationer av olika operativsystem, t ex VxWorks, Linux eller Windows på en processor med en eller flera processorkärnor.
– VxWorks med integrerad virtualisering gör att kunder på ett bättre sätt kan ta tag i problem som uppkommer vid konstruktion av IoT-system, säger Dinyar Dastoor, ansvarig för produkthantering hos Wind River. Det innebär snabbare konstruktion och lägre kostnader. Bland annat gäller det här kunder inom industrin, medicinelektronik, flyg och försvar.

Comments are closed.