IPC jämför blyfria legeringar

Bland många olika legeringar kan det vara svårt att välja rätt legering. IPC Solder Products Value Council har i samarbete iNEMI givit ut  rapporten Analytical Procedures for Portable Lead-Free Alloy Test Data som ger vägledning.

Vilka fysiska parametrar är viktigast för att nå hög tillförlitlighet? Utredarna kom i rapporten fram till att lodets krypning (utflytning) var viktigast för lödkvaliteten.
– Om lodlegeringar har liknande krypvärden förväntas de ge likvärdig tillförlitlighet över produktens livscykel, säger Greg Munie som leder IPCs konstruktionsprogram.
Rapporten innehåller testprotokoll för nya lod som kan ge ”portabla data”. Det innebär att dessa är reproducerbara och inte beroende av var testet görs. Sammanställningen formaliserar testkraven, minskar kostnaderna för test och hjälper industrin att bättre förstå grundfysiken och metallurgin hos blyfria lodlegeringar i produktion och hos slutanvändarna.
– Av något slag påverkar detta alla inom tillverkning, sade Munie. Det är vår förhoppning att företag kan jämföra fysikaliska förutsättningar och sedan göra kloka val på basis av denna information. De behöver inte bygga modeller och skapa termiska cykler för varje lodlegering.
Rapporten Analytical Procedures for Portable Lead-Free Alloy Test Data kan laddas ned utan kostnad.
Se mer på IPC Online Store .

 

Comments are closed.