IVF pekar på risker med blyfri lödning

Ett IVF-seminarium om blyfri lödning under sommaren blev en succé.  Därför håller ny IVF ännu ett seminarium den 16 september, denna gång i Stockholm, Kista. Resultat från ett projekt visar att övergången till blyfri lödning i fordon ger betydligt kortare livslängd.

Under seminariet kommer bland annat resultaten från det nyligen avslutade FFI-projektet om blyfri lödning i fordonselektronik att presenteras. Utfallet av undersökningen är att övergången till blyfri lödning medför stor risk för betydligt kortare livslängd hos elektroniken.
Seminariet belyser även andra faktorer som kan påverka tillförlitligheten, som t ex en ny ingjutningsplast, mindre pitch för BGA-komponenter, QFN-kapslar, otillräckliga traditionella standarder.
Seminariet tar även upp alternativa, nya tillförlitlighetsstandarder, vinnovas satsning på elektronik som ett strategiskt innovationsområde, EU-satsningar inom området och ett kompetenscenter för byggsätt och tillförlitlighet.
Läs mer på http://www.swerea.se/sv/ivf/Utbildning/Elektronikhardvara/Seminarium—Risker-med-blyfri-lodning-och-traditionella-standarder/

 

Comments are closed.