Virtualiserad smartphone

Motorola lanserade i går en  smartphone, QA4, med virtualiserad mjukvara och bara en mikroprocessor. Konstruktionen blir billigare än konventionella lösningar med dubbla processorer och dubbla bussar.

Den stora skillnaden mot en traditionell smartphone är att både basbandsmjukvara och applikationsmjukvara samsas på samma processor. Detta trots att de olika mjukvarorna använder helt olika operativsystem. Basbandsdelen kör på ett realtidsoperativsystem och applikationsdelen använder Linux. De bägge delarna är logiskt och säkerhetsmässigt helt separerade från varandra.
För att klara detta används en virtualiseringslösning från OK Labs, där de olika operativsystemen körs på var sin virtuell processor. Metoden är vanlig i serversammanhang, men har hittills bara använts i prototyper till mobiltelefoner. Många tror att den här typen av virtualisering  kommer att växa mycket snabbt också i embeddesammanhang.

Comments are closed.