Gott utfall för smala konferenser

Electronic environment 2009 och Workshop on Silicon Carbide Power Electronics for Automotive and Traction Applications visar att även smala ämnen kan attrahera både konferens- och mässdeltagare.
Med kring 200 mässbesökare och 120 delegater i konferensdelen känner sig arrangören av Electronic Environment, Dan Wallander, Just Media, sig nöjd.
– Våra utvärderingar ger en positiv bild. Allas insats är beundransvärd och organisatoriskt har det fungerat mycket bra.
Jämfört med för två år sedan hade vi denna gång nästan dubbelt så många mässbesökare, men vi hade färre deltagare i konferenserna.
– Jag är nöjd med resultatet under rådande omständigheter. Och vi har fått idéer från deltagarna för att kunna vidareutveckla vårt koncept.
Nästa Electronic Environment skall enligt planerna hållas 2011 i Göteborg.
Workshop on Silicon Carbide, arrangerad av KTH, Acreo och Transic, var en betydligt smalare sammankomst. Trots det deltog så många som 120 personer, varav hälften forskare, hälften representanter från industrin.
Kiselkarbidforskningen startades under början av 90-talet. Utvecklingen har tagit längre tid än vad man trodde då. Hittills är det bara CREE som i stor skala lyckats kommersialisera kiselkarbidhalvledare, men en rad företag ligger i startgroparna.
Svenska Transic leverera nu prototyper och har inte långt kvar till sin kommersiella fas.
Speciellt fordonsindustrin och kraftindustrin är intresserad av kiselkarbidhalvledare, på grund av deras värmetålighet, men också möjligheten att kunna använda högre switchfrekvenser vilket avsevärt kan minska storleken på exempelvis AC/DC- eller DC/DC-omvandlare.
– Det är roligt att nu kunna gå vidare från diskussioner om epitaxi till komponenter och systemlösningar och att industrin under denna sammankomst tog sig tid att delta och ville kommentera utvecklingen, säger Bo Hammarlund, Transic, som varit drivande i denna workshop.
Transic har sedan en tid levererat prover till 10-15 kunder och kompetenscentra. Under året räknar Bo Hammarlund med att kvalificera Transics kiselkarbidkomponenter för att sedan gå vidare med serietillverkning.

Comments are closed.