Virtex i 20 nm

Xilinx har nu maskerna klara för Virtex Ultrascale i 20 nm. De första prototyperna väntas under andra kvartalet i år.

Xilinx fortsätter sitt samarbete med TSMC på 20 nm-nivån. Den nya Virtex UltraScale VU095 ger mellan 50 och 100 procent högre prestanda än tidigare med TSMCs 20 nm planarprocess.
Virtex UltraScale VU095 har bland annat 940 000 logikceller, sex 150 Gbit Interlaken-gränssnitt och fyra 100 Gbit Ethernet-kärnor. Den är i första hand avsedd för telekominfrastruktur, men också för test-, rymd- och försvarstillämpningar.
Xilinx kommer att använda TSMCs kommande 16nm FinFET-processer, men de nya komponenterna visar att det också går att komma mycket långt också med mera traditionella planar-processer. Det innebär relativt stora kostnadsfördelar, samtidigt som Xilinx mycket tidigt kan lansera komponenter på 20 nm-nivån.
– På det här sättet kan vi leverera komponenter som ligger en generation före konkurrenterna, säger Dave Myron, senior director of FPGA product management and marketing.

Comments are closed.