Påverka agendan för forskning och innovation

I en heldagskonferens för alla intresserade blir det 5 februari möjligt att påverka arbetet med att gå vidare från den Vinnovastödda kartläggningen av branschen som presenterades i december.

”Smartare elektroniksystem för Sverige – ett strategiskt innovationsområde” är namnet på den forsknings- och innovationsagenda som beskriver varför Sverige måste satsa på elektroniksystem för en konkurrenskraftig svensk industri och ett hållbart samhälle. Läs mer här.
Agendan lämnades in före jul till Vinnova, tillsammans med en ansökan om att få skapa ett strategiskt innovationsområde (SIO) för svenska elektroniksystem. En SIO skulle lyfta såväl teknikområdets som branschens status och betydelse på ett ovärderligt sätt.  Med är också en satsning på hela den svenska industrin.
Onsdagen den 5 februari, klockan 9:30 – 15:30, äger en ”summit” rum på Tekniska museet då det blir möjligt för representanter för industri, småföretag, branschföreträdare, forskningsinstitut, offentliga aktörer och universitet att hjälpa till i arbetet med att utforma strategier, ansvar och aktiviteter inom innovationsområdet.
Inbjudna talare är Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova, och Eva Wigren, chef för industriell utveckling inom Teknikföretagen.
Forsknings- och innovationsagendan kan laddas ned från http://www.smartareelektroniksystem.se .
Gå till programmet och anmäl dig på https://www.acreo.se/events/summit-smarta-elektroniksystem

 

Comments are closed.