Vinnovasatsning för innovationslyft

Vinnova satsar 35 miljoner kronor på ett nytt treårigt program som ska stärka svenskt innovationskunnande. På lokal och regional nivå stöttas satsningen av Teknikföretagen, Ireco, IF Metall och Sveriges ingenjörer.

Inspiration har hämtats från ”Produktionslyftet” som beskrivs som lyckat och den nya satsningen, ”Innovationslyftet”, kommer att organiseras genom att strategiskt placerade konsortier skapas som nav runt ett antal forsknings- och innovationsmiljöer. I ett första steg kommer Chalmers, Linköpings universitet och Mälardalens högskola ges möjlighet att organisera starka utvecklingsmiljöer i samverkan med samarbetspartners och företag. Även forskare vid Lunds tekniska högskola kommer att engageras i arbetet. I en första fas vänder sig Innovationslyftet främst till tillverkande, mindre industriföretag men på sikt kan även tjänsteproducerande företag och offentlig sektor komma att inkluderas.

– Till en början startar vi i liten skala genom att välja ut några pilotprojekt men under nästa år kommer satsningen att utökas genom öppna utlysningar, säger Vinnovas generaldirektör Per Eriksson.

Tanken är att väva samman resultat från studier, forskning och kunskaper från andra innovationsinsatser, med kunskaper och erfarenheter som finns ute bland företagen. Målet är att stärka svenska företags kompetens på området genom att tillvarata kreativitet och överföra kunskaper på ett begripligt sätt, samt genom att ge handfasta råd om hur man kan arbeta med innovationsprocesser, metoder och verktyg. Bland annat kommer Innovationslyftet att erbjuda utbildningar och så kallad ”coaching”. Tanken är att det ska resultera i ett forum där de som varit framgångsrika inom innovationsområdet kan dela med sig av sina kunskaper till andra, och på så sätt ”lyfta” deltagande företags förmåga att ta fram nya konkurrenskraftiga produkter. Pengar till satsningen tas från Vinnovas ordinarie anslag.

På en fråga om den nyligen presenterade Forsknings- och innovationspropositionen kan vara ett stöd menar Per Eriksson att flera inslag generellt är bra men han är kritisk till att inga nya satsningar görs för att stärka innovationsförmågan hos redan befintliga företag.

– Det vi saknar är statliga satsningar på att stödja befintliga små- och medelstora företag att utveckla nya produkter och tjänster för morgondagens behov. Om vi i Sverige hade valt att följa Finlands exempel hade vi behövt riktade FoU-medel till dessa företag på en miljard kronor samt ytterligare en miljard kronor till de större företagen.

Enligt Per Eriksson satsar vi starkt på statliga insatser för att stimulera utbud i form av kompetens och idéer från forskning vid universitet och högskolor medan vi är betydligt svagare på gemensamma FoU-satsningar med näringslivet, jämfört med Finland. Främst är det statliga, civila FoU-satsningar till företag och forskningsinstitut som brister.

Comments are closed.