Samsungs vinst dalar

Elektronik- och telekomföretaget Samsung visar upp ett kraftigt vinsttapp för tredje kvartalet i år.

Trots ökad försäljning minskade vinsten med hela 44 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol, från 2,19 till 1,22 billjoner Won. Minskad efterfrågan och kraftig prispress på marknaden för företagets halvledare medförde att vinstmarginalen rasade med hela 74 procent inom det segmentet. Dock uppger Samsung att de idag är den enda producenten på marknaden för minneskretsar som fortfarande visar vinstsiffror.

För företagets lcd-produkter var motsvarande vinstmarginaltapp 44 procent. Inom produktsegmentet mobiltelefoner ökade Samsung försäljningen med 27 procent, från 4,8 billjoner Won under tredje kvartalet 2007 till 6,09 billjoner Won för tredje kvartalet 2008. Men även här minskar vinstmarginalen och för hela telekomsegmentet, som starkt domineras av företagets mobiltelefoner, föll vinstmarginalen med 15 procent. Dels beror det på den allmänt hårda prispressen på marknaden men också att Samsung lagt större fokus på produktion av enklare mobiltelefoner, där vinstmarginalerna normalt också är mindre. Samsungs snabbast ökande produktområde är idag digital media med en vinstmarginal som stigit med 19 procent i jämförelse med tredje kvartalet 2007.

Comments are closed.