Bra utfall för Tekniska Mässan

22 548 besökare på Tekniska Mässan innebär 650 fler besökare än förra året. Utställarna gav goda rapporter, årets fokus på effektiv produktionsteknik och robotbaserad automation uppskattades och den pågående finanskrisen lyckades inte lägga sordin på stämningen.

Leif Östlig, Scania, invigningstalade för en rekordstor publik och underströk i talet betydelsen av fortsatt satsning på svensk produktion och vikten av att få ungdomar att intressera sig för teknik och industri.
– Vi är verkligen glada över alla positiva reaktioner från utställarna, berättar Björn Lindforss, projektledare för Tekniska Mässan. Intrycket är att årets mässa är den starkaste på flera år.
Det finns en klar vilja att fortsätta utveckla effektiv produktion och annan verksamhet inom industrin även framöver av de signaler som noterades under utställningsveckan.
– Det är intressant med tanke på att vi haft en stor del av svensk tillverkande industri inklusive fordonsindustrin på plats här, säger Björn Lindforss.
Robotar tilldrar sig alltid stort intresse och en tydlig trend är att robottillverkarna blir mer orienterade mot att skapa lösningar. Flera visade upp kompletta, automatiserade produktionsenheter där roboten är en integrerad del av lösningen.
Även de närliggande avdelningarna Sammanfogning, Montering och Skärande bearbetning var tätt besökta.
Avdelningen Logistics bjöd på nyheter inom radiofrekvent identifiering – RFID. Avdelningen Produktutveckling intresserade många, inte minst ungdomsbesökarna från gymnasiet. Här genomfördes även en stor idétävling som syftade till att stimulera det kreativa tänkandet och avdramatisera området teknik.
– Vårt ungdomsprogram, med guider som följer mindre grupper från våra besökande skolklasser runt på utställningen är lyckat och vi kommer att fortsätta att utveckla det till nästa år, förklarar Björn Lindforss. Det är viktigt för industrins framtida rekrytering av kompetens.
Nya avdelningar, som förväntas växa till nästa år är Kontroll med kvalitetssäkring samt Energi- och Miljöeffektiv Industri. Då kommer Scanautomatic att gå parallellt med Tekniska Mässan i Stockholm.

Comments are closed.