Vinnova satsar 56 miljoner på Forska&Väx

I höstens utlysning av Vinnovas program Forska&Väx stöds 51 innovativa projekt. Målet med Vinnovas finansiering är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling, och därmed bidra till tillväxt i Sverige.

Bland några av företagen som nu får stöd återfinns:

 • AB Realisator Management Consulting, Södermanlands län. 500 000 kronor: Brandrobot som ökar möjligheterna att säkra liv.
 • Cobolt Aktiebolag, Stockholms län, 1,4 miljoner kronor: Kompakta pulsade lasrar för avancerad bioanalys och miljömätningar.
 • CybAero AB, Östergötlands län, 1,3 miljoner kronor: Ett system för effektiv krishantering och räddningsinsatser.
 • Fotonic i Norden AB, Västerbottens län, 477 000 kronor: Kan 3D-teknik ge nya möjligheter inom säkerhetstillämpningar?
 • FSM Future Sports Media AB, Stockholms län, 640 000 kronor: Sensorstyrt videorapporteringssystem.
 • Gotmic AB, Västra Götalands län, 1 230 300 kronor: Kostnadseffektiva, högintegrerade MMIC-kretsar för 71 -– 86 GHz-bandet.
 • HiNation AB, Stockholms län, 500 000 kronor: HiLight – Bättre ljus och laddning med solenergi för krisberedskap, räddninginsatser och hjälporganisationer.
 • Ketulygruppen AB, Östergötlands län, 500 000 kronor: Adaptiva, kommunicerande sensorer i nätverk för dold detektion av rörelse för autonom inspektion, övervakning och säkerhetstillämpningar.
 • Lyyn AB, Skåne län, 544 000 kronor: Förbättrad sikt för högupplöst video i realtid.
 • Perimed Aktiebolag, Stockholms län, 2 445 000 kronor: Mikrocirkulatoriskt blodflöde och syresättning i absoluta enheter mätta med integrerade optiska tekniker.
 • Proximion Fiber Systems AB, Stockholms län, 500 000 kronor: Framtagning av fibergitter för framtidens nätverk.
 • SDE, Super Duper Electronics Aktiebolag, Östergötlands län, 500 000 kronor: Utveckling av autopilot till undervattensfarkoster mha sensorfusion.
 • Sondero Technologies AB, Hallands län, 1 725 000 kronor: Trådlös vridmomentsensor baserad på vibrerande sträng-teknologi.
 • Swedish Electroforming Technology AB, Stockholms län, 500 000 kronor: Våtkemiska tillverkningsmetoder för solenergimaterial
 • Syntronic AB, Gävleborgs län, 2 500 000 kronor: Detektor för signalidentifiering inom kognitiv radio.
 • UV Tech AB, Södermanlands län, 460 000 kronor: Situationsanpassad luktreduktion med UV-teknik.

Vinnova finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år.

Comments are closed.