Vässar Verifikations Verktyg

Mentor Graphics har introducerat nya verktyg som kortar tiden för och signifikant förbättrar verifikation av SoC (System on Chip) konstruktioner

Verifiering är idag en komplex uppgift för SoC konstruktören som kräver att konstruktören bygger och verifierar flera och ofta inkompatibla modeller av enskilda block för systemnivå, TLM-nivå och RTL-nivå. Saknaden av konsistens i arbetet är ett hinder i arbetet att snabbt gå upp eller ned i abstraktionsnivå.

Verktygen i plattformen Questa® Multi-view Verification Components klarar anslutning till olika abstraktionsnivåer och ger konsistenta modeller.

. Assertion-based Verification (ABV), intelligent testbench automation, Multi-view Verification Components (MVC), Coverage-driven Verification (CDV) stöds av plattformen. Verifiering av konstruktion för låga effekter kan testas i RTL-miljö.

Verktygen stöder OVM (Open VerificationMethodology) en standard som Mentor Graphics och Cadence Design Systems enades om att stödja i början på året. Den öppna källkoden med standard licens finns att ladda ned från www.ovmworld.org.

Comments are closed.