Nanoforskning stärks

Det svenska nätverket för nano- och mikrofabrikation, MyFab, stärks med ett anslag på 75 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målet att bli en nationell resurs har kommit ett steg närmare.

MyFab grundades 2004 och startade under hösten 2007 sin andra verksamhetsperiod med ny styrelse, nya mål och visioner samt en ny föreståndare, Thomas Swahn vid Chalmers Industriteknik. Han har bland annat sett över hur systemen för samordning, samplanering och tillgänglighet kan förbättras.
– Investeringarna vi nu planerar är en satsning på den idag bästa utrustning som över huvud taget går att köpa. Genom MyFab görs den tillgänglig för svensk forskning och processteknik inom mikro- och nanoteknologi, säger Thomas Swahn.
Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ger ett viktigt tillskott till nätverkets infrastruktur och ligger i linje med målet att etablera MyFab som en nationell resurs.
Såväl svenska som internationella forskare och företag inom nano- och mikroteknologiområdet är välkomna till MyFab.

Comments are closed.