Morphic inviger testcenter i Japan

Sveriges ambassadör i Japan, Stefan Noreén invigde idag Morphics Teknologi- och kundcenter för optimering av bränslecellsplattor

 

. En av världens fem största biltillverkare har bokat anläggningen det närmaste halvåret. Kunden skall omgående påbörja intrimning av sina flödesplattor till bränsleceller för drift av personbil.

Sveriges ambassadör Stefan Noreén invigde idag Morphics Teknologi- och kundcenter i Yokohama, Japan. I anläggningen kommer kunder på samtliga asiatiska marknader erbjudas optimering av flödesplattor till bränsleceller. Flödesplattorna utgör en av bränslecellernas nyckelkomponenter, och dess utformning är avgörande för såväl prestanda som totalkostnad. I anläggningen kommer Morphics kunder även producera provserier inför upprampning till serieproduktion.

”Intresset för bränsleceller i Asien är stort. Flera av våra kunder står inför en bred marknadsintroduktion, och att reducera tiden till marknadsetablering står högt upp på deras agendor”, säger Martin Valfridsson, VD för Morphics Cell Impact AB.

En av världens fem största biltillverkare har bokat anläggningen det närmaste halvåret, och flera andra biltillverkare samt konsumentelektroniktillverkare har bokat tid. Serietillverkning kan sedan ske i egna produktionsanläggningar i Sverige eller i direkt närhet till kund, när beläggningen är så stor att det motiverar etablering av en produktionsanläggning nära kund.

Comments are closed.