Världstäckande stöd från Rutronik

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH har en tid arbetat med att ge globalt stöd till sina kunder. Det gäller såväl teknik, logistik som kommersiellt stöd. Den nyöppnade avdelningen, “Global Key Account Management” skall intensifiera denna verksamhet.

Som bas fungerar den paneuropeiska organisationen. Utanför Europa har Rutronik ett kontor i Mexico man använder flera hubbar till stöd för kunderna över världen. Över etthundra kunder utnyttjar redan dessa möjligheter.
– Den avgörande faktorn för ett globalt åtagande är nätverket, säger Thomas Rudel, vd för Rutronik Nordic AB, när han förklarar strategin.
– Detta betyder att vi kan ge samma service till våra kunder över hela världen tack vare konsekventa leveranser och råd över gränserna.
Som bred distributör har Rutronik många års erfarenhet av att hantera stora mängder gods med avseende på att styra upp processer, organisera strukturer och utforma lämplig logistik.
– Detta gör det enklare för oss att utöka våra erbjudanden geografiskt sett. Med detta steg kan vi svara på våra kunders önskningar, även om de bygger ut eller flyttar om sin elektronikproduktion i Asien, Amerika eller Ryssland eller om de öppnar nya enheter och ge våra kunder den service de är vana vid, säger Thomas Rudel.

Comments are closed.