Intel och AMD håller ställningarna

Intel Corp. och Advanced Micro Devices Inc.(AMD) behåller sina positioner avseende marknadsandelar för mikroprocessorer under andra kvartalet i år, enligt analysföretaget iSuppli Corp.

Den dominerande tillverkaren Intel stod för 80,4 procent av de globala inkomsterna för mikroprocessorer under andra kvartalet, en minskning jämfört med samma period 2009 då motsvarande siffra var 80,7 procent.

AMD hade en marknadsandel på 11,52 procent under andra kvartalet i år. En liten uppgång jämfört med samma period i fjol. Övriga leverantörer delar på resten av marknaden, 8,1 procent.

– Den statiska situationen avseende marknadsandelar kan antyda att andra kvartalet var en händelselös period i fråga om konkurrens mellan de båda dominerande mikroprocessorleverantörerna Intel och AMD. Men med en marknad i snabb tillväxt och snabb teknisk utveckling visar det sig snarare att företagen i hög grad har behållit sina positioner medan de konkurrerar hårt för varje tiondels procentenhet av marknaden, säger Matthew Wilkins, principal analyst for compute platforms research vid iSuppli.

”Globalt ökade intäkterna för mikroprocessorer under andra kvartalet 2010 med 34 procent jämfört med samma period 2009. Den årliga ökningen avspeglar datormarknadens dramatiska återhämtning från de dystra förhållanden som rådde under andra kvartalet 2009, då de globala PC-leveranserna minskade med 4,3 procent jämfört med året innan. Däremot ökade PC-leveranserna under andra kvartalet 2010 med 22,8 procent jämfört med samma kvartal 2009,” skriver iSuppli i ett pressmeddelande.

Comments are closed.